English (United Kingdom)Slovenš?ina
 
Jadran Sežana d.o.o.
Partizanska cesta 75 
6210 Sežana

Telefon: +386 (0)5 739 12 00
Fax: +386 (0)5 739 14 60

E-mail: info@jadran.si
natisni

Jadran Sežana d.o.o. je podjetje za inženiring, trgovino in storitve.

Poslovna odli?nost in še posebej zadovoljstvo poslovnih partnerjev sta naši temeljni vrednoti.

Inovativno vodenje poslovnih procesov in zanesljivost pri izvedbi dogovorjenih nalog zagotavljata dolgoro?no stabilnost odnosov s poslovnimi partnerji.

Osnovni podatki

Osnovni kapital

689.793,02 EUR

Registrsko sodiš?e

Okrožno sodiš?e v Kopru

Številka reg. vložka

1/00849/00

Dav?na številka SI49344358
Mati?na številka 5108128 
Pozicija: Domov Predstavitev družbe
Energetika: www.jadranenergetika.si
Spletna trgovina: www.jadran-tehnika.si

logo50let